Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Szanowni Klienci,


W imieniu Agata S.A. z siedzibą w Katowicach – Administratora Państwa danych osobowych – z przykrością zawiadamiamy, że w wyniku ataku hackerskiego ujawnionego w dniu 22 czerwca 2024r. nastąpiło naruszenie danych osobowych, w tym również danych osobowych Klientów.

Naruszenie ochrony danych osobowych polegało na tymczasowej utracie dostępu do nich, naruszeniu ich poufności, a być może (co jest obecnie przez Nas weryfikowane) również na ich skopiowaniu. Naruszeniu podlegały dane osobowe przetwarzane elektronicznie przez Spółkę, w szczególności dane Klientów: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz informacje o złożonych zamówieniach i reklamacjach.

Login i hasło używane do konta klienta były przez nas przechowywane poza infrastrukturą objętą atakiem. Dane finansowe - dotyczące sposobu płatności, w tym numery kont i kart - nie były przez nas przetwarzane (płatności były realizowane przez operatorów zewnętrznych) i w związku z tym, również były poza infrastrukturą objętą atakiem. Wnioski o kredyt ratalny (zarówno on-line jak i w sklepach stacjonarnych) były składane w bankach lub u ich przedstawicieli. Nie mieliśmy dostępu do żadnych danych podawanych we wnioskach kredytowych, a więc nie były one zagrożone.

Do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w wyniku włamania się do naszych systemów informatycznych przez nieznane osoby. Niezwłocznie po stwierdzeniu przez nas naruszenia ochrony danych osobowych, zostały podjęte środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych skutków poprzez przywrócenie kopii danych z naszych serwerów zapasowych oraz zmianę danych dostępowych do naszych systemów z danymi. Ponadto Administrator danych osobowych zgłosił naruszenie właściwym służbom, a także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na chwilę obecną Administrator danych nie posiada informacji, czy osoba nieupoważniona skopiowała dane osobowe Klientów, jak również nie posiada informacji aby te dane osobowe zostały upublicznione lub są wykorzystywane w sposób niezgodny z przepisami prawa. Nie mniej z ostrożności informujemy, że konsekwencją niniejszego naruszenia może być otrzymywanie niechcianej komunikacji lub próba podszycia się pod pracownika innej instytucji w celu wyłudzenia innych danych, dlatego też w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa prosimy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu przez Państwa danych osobowych innym, nieznanym osobom (w szczególności podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

W przypadku jakichkolwiek pytań, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji lub potrzeby przekazania dodatkowych informacji w związku z zaistniałym zdarzeniem, prosimy o bezpośredni kontakt z BOK (Adres e-mail: kontakt@agatameble.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej).


Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji Agata S.A.