Informacje dla akcjonariuszy

Agata S.A. z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 93
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037615.

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-019-74-76 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 15.000.000,12 złotych

Ogłoszenia dla akcjonariuszy i dokumenty do pobrania