Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Ogólne zasady użytkowania, czyszczenia i konserwacji mebli (o ile producent wyraźnie nie zaleca inaczej)

 1. Meble oraz ich poszczególne części należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności niedozwolone jest siadanie na częściach mebla do tego nieprzeznaczonych (np. zagłówkach, podłokietnikach) albo przeciążanie części ruchomych (np. drzwiczek).
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach od +15°C do +30°C. Dla mebli skrzyniowych wilgotność względna powinna mieścić się w granicach 40-70%, natomiast mebli tapicerowanych nie należy stawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności (powyżej 80%). Mebli nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła (np. grzejników).
 3. Części ruchomych mebla (np. drzwi, szuflad, półek wysuwanych) nie należy zostawiać bez potrzeby w stanie otwartym (wyciągniętym), co grozi uszkodzeniem mebla i zagraża bezpieczeństwu użytkowników.
 4. Montaż mebli należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu, przy użyciu odpowiednich narzędzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.
 5. Przy ustawianiu mebli należy je wypoziomować. Dla zapewnienia stabilizacji mebli skrzyniowych należy je przytwierdzić do ściany.
 6. Przed rozpoczęciem eksploatacji mebla, po jego zmontowaniu i ustawieniu, należy mebel dokładnie obejrzeć, sprawdzając wszystkie połączenia meblowe.
 7. Przemieszczanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia (wcześniejsze wyjęcie zawartości). Podczas przenoszenia należy chwytać za nieruchome elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za elementy ruchome (np. drzwiczki, szuflady) lub części poziome (np. półki, blaty). UWAGA: Przesuwanie mebli grozi trwałym uszkodzeniem mebli oraz podłoża.
 8. Nie należy nadmiernie obciążać mebli, gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem. W szczególności w przypadku stwierdzenia wygięcia elementu obciążonego (np. półki) należy natychmiast zmniejszyć obciążenie.
 9. Połączenia elementów mebla należy okresowo sprawdzać. Wykryte luzy na połączeniach elementów mebla, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
 10. Na powierzchniach użytkowych nie należy stawiać gorących naczyń oraz należy unikać kontaktu elementów mebla z rozpuszczalnikami (lub ich pochodnymi), benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów (wszelkie rozlane ciecze należy natychmiast usunąć, a miejsce rozlania dokładnie osuszyć). Czynniki te mogą wpłynąć na uszkodzenia elementów mebla objawiające się w postaci odbarwień i zmatowień.
 11. Elementy szklane należy użytkować ze szczególną ostrożnością. W szczególności nie wolno ich przeciążać. Przed planowanym transportem lub przemieszczeniem mebla elementy szklane należy zdemontować.
 12. W wyniku transportu, po rozpakowaniu oraz w wyniku normalnego użytkowania mebli tapicerowanych mogą powstać marszczenia i pofałdowania, które można zredukować poprzez ręczne wstrząsanie i uklepywanie celem ponownego uformowania kształtu.
 13. W celu efektywnej eksploatacji mebla należy dbać o równomierne użytkowanie zestawu. W szczególności w modelach dwu- i więcej osobowych należy unikać używania tylko jednego siedziska, co w szczególności pozwoli zapobiec różnicom w wyglądzie mebla.
 14. Z funkcji użytkowych, przekraczających zwykłe przeznaczenie mebla (np. funkcja spania w meblach wypoczynkowych), należy korzystać okazjonalnie. Dodatkowe funkcje użytkowe mebli stanowią o dodatkowych korzyściach wynikających z ich zastosowań i nie służą do podstawowego (codziennego) wykorzystywania – chyba że producent mebla zakłada inaczej (w razie wątpliwości należy zapytać sprzedawcę).
 15. Meble należy odkurzać 3-4 krotnie w tygodniu suchą, miękką i czystą tkaniną flanelową, tak aby nie dopuścić do nagromadzenia się większej ilości brudu lub kurzu i jego zalegania przez dłuższy czas.
 16. Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierów chemoutwardzalnych (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną.
 17. Zastosowanie środków chemicznych do konserwacji mebli może spowodować zmiany strukturalne materiałów.
 18. W przypadku czyszczenia materiałów obiciowych wymagana jest zawsze przezorność, należy na mało widocznym miejscu mebla przeprowadzić próbę, jak zachowuje się materiał i jego kolory podczas czyszczenia.
 19. Przy ogólnej pielęgnacji tkanin obiciowych wystarczy oczyszczenie co pewien czas zewnętrznej powierzchni tapicerki miękką szczotką do ubrań lub czyszczenie za pomocą odkurzacza z nasadką do tapicerki.
 20. Skórę należy czyścić delikatnie, okrężnymi ruchami, miękką bawełnianą szmatką zwilżoną w letniej wodzie.
 21. Tkaniny typu ekoskóra należy czyścić miękką szmatką, roztworem wody i szarego mydła, a następnie wytrzeć do sucha.
 22. Duży nacisk przy czyszczeniu może spowodować rozjaśnienie kolorów.
 23. Meble można czyścić tylko środkami dopuszczonymi przez producenta lub sprzedawcę dla danego typu materiałów, z których mebel jest wykonany (w razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą). W żadnym wypadku nie należy stosować środków chemicznie aktywnych (np. rozpuszczalników, rozcieńczalników, benzyny, alkoholi).

Pamiętaj, że:

 1. Przed zakupem należy sprawdzić wielkość i gabaryt zamawianego mebla, w szczególności w zakresie możliwości jego wniesienia do miejsca przeznaczenia.
 2. Cechy mebla (w tym intensywność wybarwienia czy twardość wypełnienia) mogą zmieniać się z upływem czasu w toku jego użytkowania, co wynika z naturalnych właściwości tego typu produktu.
 3. Mogą istnieć naturalne różnice cech mebla nowego oraz mebla ekspozycyjnego (mebel wystawiony na ekspozycji jest towarem użytkowanym przez klientów dokonujących zakupów, najczęściej przez okres kilku miesięcy).
 4. Cechą materiałów naturalnych (np. skóra, drewno) są drobne różnice w odcieniach, strukturze czy rysunku (usłojeniu).
 5. Drobne odchylenia w wybarwieniach materiałów, z których wykonany jest mebel, w tym drobne różnice w stosunku do wybarwień materiałów przedstawionych na wzornikach (lub towarze wystawionym na ekspozycji) wynikają z naturalnych cech surowca lub zmiany partii produkcyjnej.
 6. Oddziaływanie na skórę oraz tkaniny światła słonecznego powoduje ich blaknięcie.
 7. Różnice w odbiorze koloru mogą wynikać z zastosowanego oświetlenia (w miejscach ekspozycji stosowane jest najczęściej oświetlenie jarzeniowe lub LED-owe).
 8. Materiały obiciowe mogą wykazywać cechy „mienienia się” tzn. zróżnicowanego połysku i odcienia uzależnionego od rodzaju i kąta padania światła.
 9. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne (np. funkcja spania pod jednym z elementów mebla) mogą powodować różnice w cechach użytkowych tych samych elementów (np. odczuwalna twardość poduch).
 10. Ze względu na proces produkcyjny mogą istnieć różnice w wymiarach, wybarwieniu czy zastosowanych materiałach dla tych samych mebli zamawianych w różnych okresach (z różnych partii produkcyjnych).
 11. Meble posiadają wytrzymałość ograniczoną ich zwykłym przeznaczeniem. W szczególności meble nie są odporne na zadrapania ostrymi elementami garderoby czy pazurami zwierząt domowych.
 12. Materiał obiciowy może przyjmować zabarwienie od materiałów o niedostatecznie utrwalonym kolorze, z którymi ma kontakt (np. od nieodpowiednio wybarwionej odzieży). W tego typu przypadkach migracja barwnika w głąb struktury materiału obiciowego może doprowadzić do powstania trwałych plam.
 13. Mebel, jak każdy tego typu towar, ulega naturalnemu zużyciu w toku jego eksploatacji. W szczególności można stwierdzić: wypłowienie koloru, rozciąganie materiału, marszczenia materiału, nabłyszczanie się skóry, lakieru, zmiany wypełnienia (przemieszczenie i ubicie, powstanie fałd w przypadku poduch siedziskowych, oparciowych oraz podłokietników) itp.
 14. W przypadku źródeł oświetlenia lub innych urządzeń elektrycznych należy zachować szczególne względy bezpieczeństwa. W szczególności nie należy dopuścić do kontaktu tych elementów z płynami, dotykać ich bez odłączenia z sieci i izolacji, powinny one być zabezpieczone przed dostępem dzieci, a podłączenie do źródła zasilania powinno spełniać właściwe normy.
 15. Niezależnie od tego, czy korzystasz z transportu naszego czy własnego, postaraj się rozpakować towar w obecności przewoźnika i sprawdź, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie spisz z przewoźnikiem odpowiedni protokół, co znacznie ułatwi ewentualnym proces reklamacyjny.