Najczęściej zadawane pytania

Zakupy w sklepie internetowym agatameble.pl

Składanie zamówienia »

 • Czy muszę założyć konto żeby dokonać zakupu?
  Nie. Możesz skorzystać z opcji „ zakupy bez rejestracji” . Założenie konta jest opcjonalne.
 • Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie konta?
  Założenie konta na agatameble.pl wiąże się z wieloma udogodnieniami. Posiadając je, masz dostęp do listy swoich zamó wień, wgląd w szczegó ły oraz status realizacji – dotyczy to zaró wno zamó wień złożonych w sklepie internetowym, jak i w salonach stacjonarnych (i ile w salonie podasz sprzedawcy e-mail). Posiadając konto możesz także zarejestrować paragon i sprawdzić status złożonej reklamacji. Zobaczysz tam ró wnież wszystkie produkty, któ re oznaczyłeś jako ulubione oraz dodasz i zmienisz swoje dane.
 • Czy mogę zamó wić towar na adres inny niż ten podany przy rejestracji?
  Tak, przed przejściem do płatności możesz wybrać inny adres dostawy. Jeśli tego nie zrobisz, system domyślnie wybierze adres, któ ry został podany podczas rejestracji.
 • Czy mogę modyfikować moje zamó wienie i np. dodać do niego produkty?
  Do momentu kliknięcia w przycisk „ Zamawiam i płacę” możesz dowolnie modyfikować swoje zamó wienie. W chwili, gdy zamó wienie zostało złożone – tracisz taką możliwość – produktó w nie można już dodać ani usunąć z zamó wienia. W takiej sytuacji konieczne jest anulowanie danego zamó wienia i złożenie nowego. Odpowiedź na pytanie „ jak anulować zamó wienie” znajdziesz poniżej.
 • W jaki sposó b mogę anulować swoje zamó wienie?
  Jeśli chcesz „ anulować” zamó wienie, skontaktuj się z nami dzwoniąc na infolinię, wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość na kontakt@agatameble.pl „ Anulacji” możesz dokonać do momentu otrzymania powiadomienia o gotowości towaru do odbioru lub wysyłki. Po tym czasie „ anulowanie” nie jest już możliwe. Jeśli jesteś do tego uprawnionym, możesz jednak skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia, ponosząc koszty „ transportu zwrotnego” na zasadach wskazanych we właściwych przepisach.
 • Jaki jest stan realizacji mojego zamó wienia?
  O każdej zmianie statusu realizacji Twojego zamó wienia zostaniesz poinformowany mailowo, a w niektó rych przypadkach także SMS-em. Jeśli masz wątpliwości co do statusu swojego zamó wienia, skontaktuj się z nami, wysyłając maila na adres: kontakt@agatameble.pl
 • Dlaczego tak długo muszę czekać na realizację swojego zamó wienia?
  Wiele naszych produktó w (większość artykułó w dekoracyjnych, oświetlenie, akcesoria oraz część asortymentu meblowego) – są dostępne od ręki i jak tylko złożysz zamó wienie, są one przygotowywane do wysyłki lub odbioru osobistego. Jednak niektó re z oferowanych przez nas mebli wymagają zamó wienia ich u producenta – są one produkowane na indywidualne zamó wienie Klienta. Z tego powodu trzeba poczekać na nie nieco dłużej. Informację na temat przewidywanego czasu oczekiwania na dostawę takiego mebla zobaczysz na karcie produktu i w koszyku. Kiedy zamó wione meble znajdą się już w naszym magazynie, natychmiast powiadamiamy o tym fakcie firmę kurierską, by trafiły one do Ciebie jak najszybciej. Jeśli zamó wiłeś meble z odbiorem osobistym, otrzymasz powiadomienie o gotowości towaru do odbioru.
 • Chciałbym, aby moje zamó wienie dotarło do mnie szybciej. Czy mogę przyspieszyć jego realizację?
  Nie ma takiej możliwości. Deklarowany przez nas termin realizacji wynika z czasu, jaki jest potrzebny na przygotowanie i dostarczenie zamó wionego przez Ciebie towaru (a w przypadku towaró w na indywidualne zamó wienie – także jego produkcję). Wszystkie składane w naszym sklepie zamó wienia są przez nas traktowane z ró wnym priorytetem.
 • Czy mogę podzielić zamó wienie i odebrać jedne produkty wcześniej, a inne pó źniej?
  Nie ma takiej możliwości. Jeśli składasz zamó wienie złożone z kilku produktó w, czas jego realizacji ró wny jest najdłuższemu czasowi dostawy produktu wchodzącego w jego skład. Oznacza to, że jeśli w zamó wieniu są towary, któ re są dostępne od ręki oraz towary z wydłużonym terminem dostępności (produkowane indywidualnie), zamó wienie będzie gotowe do odbioru lub wysyłki wtedy, kiedy otrzymamy ostatni produkt wchodzący w jego skład.
  Jeśli zależy Ci na wcześniejszej realizacji zamó wienia niektó rych produktó w, złó ż dwa odrębne zamó wienia: jedno na towary dostępne szybciej, drugie na towary z dłuższym czasem realizacji.
 • W moim zamó wieniu brakuje elementó w – co mam zrobić?
  W takim przypadku konieczne będzie złożenie reklamacji. Skontaktuj się z nami wypełniając formularz reklamacyjny: link do formularza.
 • Otrzymany przeze mnie produkt jest uszkodzony – co mam zrobić?
  Jeśli zauważyłeś uszkodzenie opakowania już w momencie dostawy – zgłoś ten fakt kurierowi, aby mó gł sporządzić protokó ł szkody: W przypadku odbioru zamó wienia z paczkomató w InPost – postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu lub skontaktuj się z infolinią InPost i poinformuj o tym fakcie.

  • W przypadku odbioru zamó wienia z paczkomató w InPost – postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu lub skontaktuj się z infolinią InPost i poinformuj o tym fakcie.
  • W przypadku, gdy przesyłka została dostarczona za pośrednictwem Zadbano (dawniej DTS Transport), poinformuj o uszkodzeniu kuriera - może on od razu zabrać całe zamó wienie lub jego uszkodzoną część.
  • Jeśli Twoje zamó wienie dostarczane było przez DPD lub DHL – poinformuj o tym kuriera, któ ry spisze protokó ł szkody. Nie ma jednak możliwości, aby wziął ze sobą uszkodzony towar. Konieczne jest w tym wypadku złożenie przez Ciebie reklamacji w naszej firmie i oczekiwanie na kontakt z naszej strony.


  W przypadku zamó wienia odbieranego osobiście z salonu lub Megaskrytki – jeśli zauważyłeś uszkodzenie od razu, zgłoś to pracownikowi salonu. W sytuacji, kiedy dostrzegłeś uszkodzenie pó źniej, już po rozpakowaniu produktu - złó ż reklamację kontaktując się z nami poprzez formularz i czekaj na instrukcje dalszego postępowania. Pamiętaj o tym, aby bez wcześniejszej konsultacji z nami nie odsyłać uszkodzonego towaru na własną rękę.
 • Czy jeśli produkt, któ ry otrzymałem, jest uszkodzony lub zniszczony – muszę go odsyłać?
  Jeśli otrzymałeś uszkodzony lub wadliwy produkt – w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami poprzez formularz . Po rozpatrzeniu Twojego zgłoszenia poinstruujemy Cię, co dalej. Nigdy nie niszcz ani nie wyrzucaj uszkodzonego towaru dopó ki nie otrzymasz takiej zgody od naszych pracownikó w.
 • Do zamó wionych przeze mnie mebli nie dołączono instrukcji montażu – co robić?
  Jeżeli mebel lub inny towar jest do samodzielnego montażu, instrukcja powinna być zawsze załączona. Jeśli jednak nie możesz jej znaleźć (także jeśli wyrzuciłeś ją razem z opakowaniem - warto pamiętać, że wszystkie dokumenty umieszczone są z boku paczki), sprawdź, czy jest dostępna online. W tym celu wejdź na kartę zakupionego produktu na naszej stronie i zobacz, czy obok informacji o produkcie widnieje zakładka „ Dokumenty do pobrania” . Jeżeli tak – kliknij w nagłó wek. W chwili, kiedy to zrobisz, zobaczysz dostępne do pobrania dokumenty. Wśró d nich może być instrukcja, któ rą będziesz mó gł pobrać. Jeśli instrukcja na karcie produktu nie jest dostępna lub nie możesz jej pobrać, skontaktuj się z nami poprzez formularz lub infolinię.
 • Do mojego zamó wienia nie został dołączony dokument sprzedaży – co robić?
  Do każdego zamó wienia powinien być dołączony dokument sprzedaży. Zwró ć jednak uwagę, że nie jest on umieszczany wewnątrz paczki, lecz przytwierdzany do jej zewnętrznej strony. Warto więc sprawdzić każdą z otrzymanych paczek. Jeśli jednak stwierdzisz jego brak, skontaktuj się z nami za pomocą formularza lub poprzez infolinię.
 • Chciałbym złożyć duże (hurtowe) zamó wienie – czy jest taka możliwość? Jak to zrobić?
  Aby złożyć większe zamó wienie, skontaktuj się z nami poprzez formularz lub infolinię. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
 • Kiedy moje zamó wienie będzie do odbioru?
  Czas realizacji zamó wienia jest zawsze podany w koszyku. Czas przygotowania towaru do odbioru osobistego w salonie wynosi 1 dzień roboczy liczony od dnia złożenia lub dnia opłacenia zamó wienia. Czas przygotowania towaru do odbioru w Megaskrytce wynosi 2 dni robocze liczone od dnia złożenia lub opłacenia zamó wienia. W przypadku towaró w o wydłużonym czasie dostępności, termin, kiedy zamó wienie będzie do odbioru, jest określony w koszyku, w kolumnie „ Czas dostawy” („ W magazynie do … dni” ). Zawsze, kiedy zamó wienie jest gotowe do odbioru, Klient zostaje o tym powiadomiony. Należy oczekiwać e-maila lub telefonu.
 • Kiedy moje zamó wienie do mnie dotrze?
  W przypadku zamó wień z wysyłką na czas dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania towaru oraz czas dostawy przesyłki przez kuriera. Okres ten wynosi łącznie do 7 dni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamó wienia lub od dnia zapłaty. Pamiętaj jednak, że jeśli widzisz informację „ Wysyłka do 48h” oznacza to, że Twoje zamó wienie zostanie nadane maksymalnie w ciągu 48h od momentu złożenia zamó wienia lub jego opłacenia. Jest więc prawdopodobnym, że dotrze do Ciebie znacznie szybciej (co ostatecznie będzie zależało od firmy kurierskiej lub InPost). Jeśli widzisz informację „ W magazynie do … dni” – oznacza to, że towar ten musimy sprowadzić na Twoje zamó wienie i zostanie to zrobione właśnie w tym podanym czasie. Jak tylko towar znajdzie się w naszym magazynie, zostanie do Ciebie wysłany. Czas dostarczenia będzie zależny od realizacji przez firmę kurierską lub InPost.
 • Co to oznacza, że towar jest „ dostępny od ręki” ?
  Towar „ dostępny od ręki” to towar, któ ry mamy w naszym magazynie. Jeśli go kupisz, niezwłocznie przystąpimy do realizacji zamó wienia.
 • Czy mogę wybrać termin dostawy zamó wienia?
  Jeśli jako sposó b dostawy wybrałeś DPD lub DHL wybó r terminu dostawy nie jest możliwy. Jeśli wybrałeś dostawę zamó wienia za pośrednictwem ZADBANO – termin i godziny dostawy zostaną uzgodnione z Tobą przez firmę transportową, zależnie jednak od możliwości i planó w logistycznych firmy transportowej oraz odległości od magazynu. Usługa zawężenia przedziału godzinowego w któ rym nastąpi dostawa może Ci zostać zaoferowana przez ZADBANO odpłatnie. Szczegó łowe warunki na jakich można z niej skorzystać podaje firma transportowa (jest to niezależne od AGATA).

Płatności »

 • Jak mogę zapłacić za wybrany towar?
  Możesz dokonać zapłaty w następujący sposó b:
  • Płatnością internetową - korzystając z bezpiecznych płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 . W ten sposó b możesz dokonać szybkiego przelewu z konta w banku, zapłacić BLIKIEM, za pośrednictwem Apple Pay lub posługując się kartą płatniczą.
  • Przelewem tradycyjnym – po złożeniu zamó wienia otrzymałeś wiadomość email, gdzie podaliśmy nasz numer konta. Posługując się tym numerem możesz zrobić przelew bankowy lub pocztowy.
  • Za pobraniem – za swoje zamó wienie zapłacisz kurierowi gotó wką lub kartą płatniczą. Ta opcja płatności dostępna jest wyłącznie dla towaró w, któ re w chwili zakupu są dostępne w magazynie.
  • Na raty – korzystając z usług Santander Consumer Bank, Credit Agricole lub Alior Banku.
  • eKartą Podarunkową – by zapłacić eKartą, wybierz jako sposó b płatności „ Płatność eKartą Podarunkową” , a następnie wpisz numer eKarty i kliknij Zatwierdź. Możesz to zrobić wyłącznie w przypadku, jeśli wybrałeś dostawę przez kuriera lub do Paczkomató w InPost. Przy zakupach z odbiorem w salonie nie ma możliwości zapłaty eKartą.
  • Przy odbiorze w salonie - gotó wką, kartą płatniczą, Kartą Podarunkową możesz zapłacić jeśli złożyłeś zamó wienie z odbiorem w salonie. Zrobisz to na miejscu, odbierając zamó wiony towar.

 • Link do płatności nie działa – co robić? Czy muszę składać zamó wienie od nowa?
  Jeśli złożyłeś zamó wienie i chcesz dokonać zapłaty przelewem online, lecz po kliknięciu w link do płatności coś poszło nie tak, zamó wienie wciąż jest aktywne i nadal możesz je opłacić. Aktywny link znajdziesz w potwierdzeniu zamó wienia, któ re wysłaliśmy na podany przez Ciebie podczas składania zamó wienia adres mailowy. W przypadku, gdy link zawarty w wiadomości ró wnież nie działa – skontaktuj się z nami poprzez formularz lub infolinię.
 • Po kliknięciu przycisku „ Zamawiam i płacę” lub „ Wypełnij wniosek” chciałem wró cić do poprzedniego kroku i teraz nie potrafię zapłacić za swoje zamó wienie. Co robić?
  Na podany przez Ciebie adres email wysłaliśmy potwierdzenie złożenia zamó wienia, w któ rym znajduje się link do płatności – skorzystaj z niego. Jeśli po kliknięciu w link nadal masz problem z zapłatą – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Pamiętaj, że Twoje zamó wienie nadal jest ważne – na płatność oczekujemy przez 5 dni od chwili złożenia zamó wienia. Jeśli do tego czasu nie dokonasz zapłaty, zostanie ono anulowane.
 • Nie potrafię sfinalizować płatności za moje zamó wienie. Czy to oznacza, że jest ono od razu anulowane?
  Złożone zamó wienie widnieje w naszym systemie i czeka na płatność przez 5 dni. Jeśli masz kłopot z opłaceniem zamó wienia, skontaktuj się z nami, wspó lnie rozwiążemy problem.
 • Kiedy otrzymam dokument sprzedaży za moje zamó wienie?
  Faktura dołączana jest do paczki z zamó wieniem.
 • Gdzie mogę znaleźć dokumenty sprzedaży?
  Dokumenty sprzedaży są dołączone do paczki – szukaj ich z boku opakowania.
 • Chciałbym otrzymać fakturę VAT za zakupiony towar - w jaki sposó b mogę ją uzyskać?
  Podczas składania zamó wienia zostaniesz przez nas poproszony o podanie danych do faktury. W tej sekcji masz do wyboru dwie opcje – możesz dokonać zakupu jako konsument bądź jako firma. Po wybraniu odpowiadającego Ci wariantu, wypełnij wymagane pola. W razie kłopotó w skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez formularz lub wyślij email na kontakt@agatameble.pl .
 • Zgubiłem fakturę – co robić?
  Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta – wystawimy Ci duplikat faktury.
 • Czym ró żni się Karta Podarunkowa od eKarty Podarunkowej?
  Karta Podarunkowa jest wydawana w stacjonarnych Salonach Agata i możesz nią zapłacić podczas zakupó w stacjonarnych lub kupując online i wybierając jako sposó b dostawy Odbió r w salonie. eKartą Podarunkową jest wydawana przez nasz sklep internetowy. Zapłacisz nią za zakupy internetowe (także z odbiorem osobistym), wybierając w koszyku jako formę płatności Płatność eKartą Podarunkową.
 • Po jakim czasie Karta Podarunkowa i eKarta Podarunkowa tracą ważność?
  Obie karty są ważne przez 24 miesiące od dnia wydania. Kwestię zwrotu niewykorzystanych środkó w regulują właściwe regulaminy dostępne TU .
 • W jaki sposó b mogę sprawdzić, ile środkó w pozostało na mojej Karcie Podarunkowej?
  Stan środkó w na Karcie Podarunkowej sprawdzisz w kasie, w stacjonarnych Salonach Agata. W przypadku eKarty zrobisz to na stronie https: //www.agatameble.pl/ekarta-podarunkowa.
 • Gdzie mogę kupić Kartę Podarunkową lub eKartę Podarunkową?
  Kartę Podarunkową możesz nabyć w każdym z naszych salonów (przy kasie). eKarta Podarunkowa wydawana jest wyłącznie w ramach organizowanych akcji promocyjnych i obecnie nie ma możliwości jej zakupienia.

Dostawa i odbiór osobisty »

 • Z jakich opcji dostawy mogę skorzystać robiąc zakupy na agatameble.pl?
  Składając zamówienie na agatameble.pl możesz skorzystać z kilku opcji dostawy
  1. Kurier DHL – dla przesyłek drobnych
  2. Kurier DPD – dla przesyłek drobnych
  3. Kurier Zadbano (dawniej DTS) – dla większości mebli i sprzętu AGD
  4. Paczkomaty InPost – dla większości przesyłek drobnych
  5. Odbiór w salonie – dla produktów, które są dostępne w danym Salonie Agata
  6. Odbiór w Megaskrytce – dla produktów drobnych i niektórych mebli.

W zależności od konkretnych okoliczności niektóre formy dostawy mogą być ograniczone lub niedostępne.


 • Ile kosztuje dostawa?

  Koszty dostawy są zależne od gabarytów i wagi Twojego zamówienia. Nasz system automatycznie oblicza i wskazuje koszt wysyłki dla każdego produktu – informacja ta jest widoczna na karcie produktu. Ważne, byś miał świadomość, że przy zakupie większej ilości rzeczy ostateczny koszt dostawy niekoniecznie jest sumą kosztów dostawy poszczególnych produktów – przy dostawie łączonej zazwyczaj jest niższy. Ostateczny koszt dostawy zobaczysz w koszyku.

  Jeśli wybierasz płatność za pobraniem, do kosztów przesyłki zostanie doliczony koszt pobrania:
  • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem InPost – 1,90 zł zł
  • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DHL Parcel - 3,90 zł
  • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska - 3,90 zł
  • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem Zadbano (dawniej DTS Transport) - 20,00 zł

 • W jaki sposób mogę złożyć zamówienie z odbiorem w salonie?
  Aby odebrać towar w jednym z Salonów Agata, wybierz w koszyku opcję dostawy „Odbiór w salonie”, a następnie wskaż Salon, w którym chcesz odebrać zamówiony. Po wybraniu salonu odbioru zobaczysz, czy dany towar jest dostępny w danej lokalizacji.
 • Czy wybierając odbiór w salonie mogę być pewien, że towar będzie dostępny od ręki?
  Nie. W niektórych salonach towar jest dostępny na zamówienie i będziesz musiał poczekać, aż trafi do magazynu sklepu. Szczegółową informację o czasie realizacji zamówienia zobaczysz po wybraniu salonu, w którym chcesz odebrać osobiście towar.
 • Czy moje zamówienie może odebrać ktoś inny niż ja sam?
  Tak, Twoje zamówienie może odebrać osoba trzecia. Nasi pracownicy poproszą o okazanie napisanego przez Ciebie upoważnienia oraz dokumentu tożsamości, zadbaj więc o to, by osoba odbierająca towar w Twoim imieniu miała przy sobie oba dokumenty.
 • Dostałem informację, że moje zamówienie jest już gotowe do odbioru w salonie lub magazynie. Co będzie mi potrzebne, bym mógł je odebrać?
  Wybierając się po odbiór swojego zamówienia, miej przy sobie numer zamówienia oraz dokument tożsamości. Gdy będziesz już na miejscu - w salonie odbioru - w pierwszej kolejności udaj się do kasy, gdzie odbierzesz dokument sprzedaży (w przypadku zamówienia z płatnością przy odbiorze – w kasie również zapłacisz za towar). Kasjer pokieruje Cię w miejsce, gdzie zamówione produkty zostaną przekazane w Twoje ręce. Osoba odbierająca towar w Twoim imieniu, powinna mieć w posiadaniu również napisane przez Ciebie upoważnienie oraz dokument tożsamości
 • Chcę zamówić towar z odbiorem w salonie, a następnie skorzystać z usługi firmy transportowej, by przewieźć meble z salonu na wskazany przeze mnie adres. Czy mam taką możliwość?
  Tak. Gdy Twoje zamówienie jest już gotowe do odbioru i opłacone, wyszukaj odpowiedniego przewoźnika. Możesz skontaktować się ze współpracującym z nami przewoźnikiem, który ma swój punkt transportowy w danym salonie, do którego zamówiłeś towar. Możesz to zrobić telefonicznie lub osobiście. Szczegóły i dane kontaktowe punktów transportowych znajdziesz tutaj.

  Na parkingach naszych niektórych salonów istnieje możliwość wynajęcia samochodu dostawczego. Usługa ta dostępna jest pod nazwą Traficar. Więcej informacji na temat tej opcji znajdziesz tutaj.
 • Czy istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę?
  Niestety nie ma takiej możliwości. Zamówienia dostarczamy jedynie na terenie Polski.
 • Czy zostanę poinformowany, kiedy i w jakich godzinach zostaną dostarczone zamówione przeze mnie meble?
  Zamówienia na meble realizowane są za pośrednictwem Zadbano (dawniej DTS Transport) i standardowo dostarczane są w dni robocze w przedziale godzinowym od 8:00 do 20:00. O konkretnej dacie dostawy i najczęściej także przybliżonej godzinie dostawy Twojego zamówienia zostaniesz poinformowany już przez firmę kurierską po otrzymaniu przez nią informacji o Twoim zamówieniu. Możesz skorzystać ze świadczonej przez tą firmę, dodatkowo płatnej usługi zawężenia przedziału godzinowego. W tym celu skontaktuj się z Zadbano.
 • Czy istnieje możliwość zmiany ustalonego przez firmę kurierską terminu dostawy mebli?
  Aby zmienić zaplanowany termin dostawy, skontaktuj się z Zadbano (dawniej DTS Transport) – najczęściej będzie możliwość umówienia bardziej dogodnego terminu dostawy. W przypadku innych kurierów nie ma możliwości zmiany terminu dostawy.
 • Czy mogę odebrać swoje zamówienie bezpośrednio z magazynu sklepu internetowego?
  Nie. Zamówienia dostarczane są pod wskazany adres (ewentualnie, jeśli korzystasz z opcji odbioru w salonie – do danego Salonu Agaty) i nie ma możliwości odebrania ich bezpośrednio z magazynu sklepu internetowego.
 • Zamówiony przeze mnie mebel nie mieści się w drzwiach – czy jest możliwość rozłożenia go?
  Meble dostarczamy w formie zdemontowanej jak to jest najbardziej możliwe. Wyjątek stanowi demontaż ewentualnie już wcześniej zainstalowanych nóżek mebla. Firma transportowa nie dokonuje demontażu mebla w celu dostarczenia go na adres wskazany na zamówieniu. Prosimy Cię więc o to, byś zwrócił szczególną uwagę na gabaryty mebla oraz szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej w miejscu, gdzie ma on być dostarczony. W przypadku mebli wymagających złożenia wysyłanych w kilku paczkach – aby ocenić możliwość wniesienia przyjmij jako wymagane wymiary całego mebla, podane w karcie produktu.
 • Czy istnieje możliwość zamówienia usługi montażu mebli?
  AGATA nie świadczy takiej usługi, ale możesz ją zamówić u naszych partnerów, na przykład w firmie transportowej Zadbano (usługę montażu możesz domówić, kontaktując się przez serwis zadbano.pl). Możesz też udać się do punktu transportowego w wybranym Salonie Agata, gdzie zamówisz usługę montażową.
 • Czy mogę zamówić usługę wyniesienia mebli, na miejsce których zamówiłem nowe?
  Niestety, nie ma takiej możliwości.

Zwrot »

 • Jestem niezadowolony z zakupu. Czy mogę zwrócić moje zamówienie lub jego część?
  Jeśli jesteś konsumentem lub innym uprawnionym, zamówienie internetowe możesz zwrócić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania lub odbioru w salonie. Aby tego dokonać wypełnij formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.agatameble.pl/odstapienie-od-umowy https://www.agatameble.pl/odstapienie-od-umowy lub tradycyjny dostępny do pobrania tutaj (zakupy z wysyłką) lub tutaj (zakupy z odbiorem osobistym w salonie lub w Megaskrytce). Towar zakupiony z opcją dostawy kurierskiej lub dostawy do Paczkomatów InPost odeślij na swój koszt na adres: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska. Towar zakupiony z opcją odbioru osobistego w salonie lub w Megaskrytce, najlepiej zwróć bezpośrednio do tego samego salonu, w którym lub przy którym dokonałeś jego odbioru, w dniach i godzinach pracy tego punktu. Możesz również odesłać tak zakupiony towar na swój koszt na adres: AGATA S.A., Magazyn Centralny - Brama 1, Majków Duży 6B, 97-371 Wola Krzysztoporska. UWAGA: nie ma możliwości zwrotu do punktu odbioru osobistego towaru uprzednio nie odebranego w tym samym punkcie.
  Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia znajdziesz tutaj
 • Czy mogę liczyć na pomoc w zamówieniu transportu, którym odeślę zwracane przeze mnie meble?
  W przypadku zwrotu mebli zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnej firmy kurierskiej specjalizującej się w transporcie mebli, która bezpiecznie dostarczy towar do naszego magazynu. Jedną z takich firm jest współpracująca z nami firma ZADBANO. Aby poznać cennik usług transportowych i zamówić usługę transportu powrotnego mebla w ZADBANO, skontaktuj się bezpośrednio z tą firmą: telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 307 68 98 lub mailowo, pisząc na adres kontakt@zadbano.pl. Wybór konkretnego przewoźnika należy jednak do Ciebie. Pamiętaj, aby odpowiednio przygotować mebel do wysyłki.
 • Czy mogę zwrócić mebel, jeśli jest już zmontowany?
  Jeśli jesteś konsumentem lub innym uprawnionym, to możesz zwrócić mebel w dowolnym stanie, również zmontowany. Pamiętaj jednak, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli wartość towaru została zmniejszona wskutek błędów montażowych czy użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – możesz zostać tym obciążony. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie odsyłanego mebla (szczególnie zmontowanego), by uniknąć uszkodzeń w transporcie.
 • Jak zapakować produkt, który chcę zwrócić?
  Jeśli jest to możliwe, zwracane produkty zapakuj w oryginalne opakowania. Gdy nie ma takiej możliwości, zabezpiecz je w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu w transporcie zwrotnym.
 • Czy mogę zwrócić materac?
  Tak, materace również podlegają ustawowemu uprawnieniu do odstąpienia od umowy. Pamiętaj jednak, że zwracany materac nie powinien nosić śladów użytkowania, ponieważ odpowiadasz za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwróciłem produkt – kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?
  Zwrot środków za zwracane produkty oraz za przesyłkę dokonany zostanie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, kiedy poinformowałeś nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem naszego prawa wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia mam dowodu jej odesłania. Jeśli przy zakupie wybrałeś inny sposób dostarczenia zamówienia, niż najtańszy dostępny w ofercie – zwrot środków za przesyłkę nie obejmie dodatkowych kosztów. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyłeś do zapłaty za zwracane zamówienie, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rozwiązanie.
 • Jak mogę złożyć reklamację?
  Reklamację z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową najlepiej złożyć poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego
 • Kiedy moja reklamacja zostanie rozpatrzona?
  Maksymalny czas na rozpatrzenie Twojego zgłoszenia wynosi 14 dni. Jest to termin, w którym powinieneś zostać poinformowany o tym, czy reklamacja została przyjęta bądź odrzucona. O wynikach postępowania reklamacyjnego i dalszych krokach poinformujemy Cię wysyłając wiadomość na adres email podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub w inny sposób (jeśli nie podasz e-maila).

Ochrona danych osobowych »

 • Czy moje dane osobowe są bezpieczne?
  Oczywiście, chronimy dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997r (Dz.U. 101 z 2002r. poz. 926 ze zm.). Informacje na temat naszej polityki prywatności znajdują się na stronie www.agatameble.pl/polityka-prywatnosci.
 • Jakie informacje o mnie są zbierane, kiedy odwiedzam strony Agata S.A.?
  Szczegóły na ten temat znajdują się w Polityce Prywatności.
 • Czy dane osobowe wprowadzone przy zamówieniu „bez rejestracji” również są przetwarzane przez Sklep?
  Tak. Dane osobowe podane przez Klienta dokonującego zakupu bez rejestracji są przetwarzane przez sklep celem realizacji zamówienia. Klient wybierając opcję „bez rejestracji” potwierdza zapoznanie się z regulaminem sklepu i polityką prywatności.

Informacje o produktach »

 • Jak sprawdzić, czy produkt widoczny na stronie internetowej mogę zobaczyć na ekspozycji?
  Skontaktuj się z naszą infolinią lub wyślij zapytanie na kontakt@agatameble.pl – nasi pracownicy udzielą odpowiedzi na pytanie, czy dany produkt jest dostępny we wskazanym przez Ciebie salonie.
 • Czy ceny mebli podane na stronie internetowej obowiązują we wszystkich Salonach Agata?
  Tak, ceny mebli podane na naszej stronie internetowej (obowiązujące w sklepie internetowym) są identyczne we wszystkich Salonach Agata. Wyjątek stanowią produkty, które podlegają lokalnym wyprzedażom lub promocjom organizowanym w poszczególnych sklepach stacjonarnych albo tylko w sklepie internetowym.
 • Na czym polega usługa drobnego montażu?
  Usługa drobnego montażu polega na rozpakowaniu mebli tapicerowanych, ustawieniu ich w sposób wskazany przez klienta, połączeniu w całość fabrycznymi łącznikami oraz zamontowaniu nóżek.
  Drobny montaż nie obejmuje:
  • demontażu mebla w celu wniesienia go do lokalu Klienta (oprócz demontażu nóżek),
  • montażu zaczepów do narożników oraz montażu narożników uniwersalnych,
  • przykręcenia okuć do mebla; boczków wersalek, narożników i foteli,
  • montażu listew ozdobnych do kanap i narożników,
  • montażu kanap typu DL,
  • montażu wezgłowia do łóżek typu RELAX,
  • montażu uchwytów i półek do mebli skrzyniowych,
  • montażu wieńców i koron do mebli skrzyniowych,
  • poziomowania mebli u Klienta.

  Pamiętaj jednak, że „Narożniki uniwersalne” (patrz „dodatkowe informacje” na karcie produktu), co do zasady nie podlegają trwałemu łączeniu w całość – a co za tym idzie, nie są one objęte w tym zakresie usługą drobnego montażu. Usługę taką odpłatnie świadczy firma transportowa.
 • Czy odbieracie zużyty sprzęt AGD?
  Tak, przy zakupie sprzętu AGD możesz skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Pamiętaj jednak, że możemy odebrać go wyłącznie wtedy, gdy pochodzi z gospodarstwa domowego i zarówno pod względem funkcji i rodzaju odpowiada zakupionemu sprzętowi (np. jeśli kupiłeś lodówkę, przyjmiemy od Ciebie zużytą lodówkę).
 • Co muszę zrobić, jeśli chcę skorzystać z usługi odbioru zużytego sprzętu?
  Jeśli chcesz skorzystać z odbioru zużytego sprzętu, zgłoś tę chęć najpóźniej w chwili dostawy zamówienia. Zgłoszenia możesz dokonać wypełniając formularz. Odbiór może być zrealizowany jedynie z miejsca, na które dostarczamy nowy sprzęt. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie zużytego urządzenia do odbioru. Pralki i zmywarki wymagają osuszenia. Lodówki i zamrażarki najpierw należy rozmrozić, a następnie osuszyć.
 • Czy mogę dokupić elementy danego mebla?
  Salony Agata nie prowadzą sprzedaży elementów mebli. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na danym elemencie, wyślij zapytanie na kontakt@agatameble.pl – zobaczymy, co możemy dla Ciebie zrobić.
 • Chciałbym dokupić meble z kolekcji, która nie jest już dostępna online – czy jest taka możliwość?
  Jeśli produkt jest niedostępny online, ale widnieje przy nim opcja „Odbierz w salonie” – masz możliwość sprawdzenia, w których sklepach stacjonarnych jest dostępny. Być może znajdziesz go w Salonie Agata znajdującym się niedaleko miejsca Twojego zamieszkania. W przypadku, gdy na stronie agatameble.pl nie znajdujesz mebla, jakiego szukasz - oznacza to, że nie ma możliwości zakupienia go w całej sieci Agata. Możesz jednak skontaktować się z nami poprosić nas o pomoc w znalezieniu podobnego produktu.

Newsletter »

 • Co to jest newsletter?
  Klienci odwiedzający naszą stronę mogą wyrazić chęć otrzymania newslettera w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Newsletter stanowi wyjątkową ofertę nowości, promocji, ofert specjalnych i wydarzeń. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w specjalny link znajdujący się w stopce otrzymywanych wiadomości, poprzez wysłanie ze swojej skrzynki pocztowej e-mail z rezygnacją lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Opinie »

 • Czy mogę wystawić opinię w sklepie internetowym www.agatameble.pl?
  Tak, każdy użytkownik może podzielić się z nami swoją opinią na temat produktu, procesu sprzedaży lub funkcjonalności sklepu internetowego za sprawą formularza na stronie www.agatameble.pl/opinie. Jesteśmy otwarci na wszelkie spostrzeżenia, które pomogłyby stale doskonalić jakość świadczonych przez nas usług.

Zakupy w stacjonarnych salonach Agata

Informacje dotyczące zakupów »

 • Ile wynosi czas realizacji zamówienia?
  Spora część produktów jest dostępna w salonie „od ręki", natomiast realizacja mebli na zamówienie zależy od wybranego przez Państwa asortymentu mebli. Pracownicy Agata S.A. na podstawie posiadanych informacji są w stanie oszacować przybliżony czas realizacji Państwa zamówienia.
 • W ciągu ilu dni od zakupu otrzymam fakturę?
  Osoba prywatna w ciągu 3 miesięcy a firma w ciągu 1 miesiąca od zakupu może zgłosić się do Salonu Agata z prośbą o wystawienie faktury.
 • W jakich godzinach jest czynny Salon Agata?
  Godziny pracy Salonów Agata dostępne są w zakładce Salony.
 • Czy wszystkie produkty, będące w salonie, znajdują się na stronie Agata S.A.?
  Na stronie www.agatameble.pl znajduje się wybrana część pełnego asortymentu dostępnego w Salonach Agata.
 • Gdzie mogę zobaczyć wzorniki tkanin obiciowych mebli?
  Ze względu na dużą ilość oferowanych tkanin, a także na ich strukturę, wzorniki są dostępne w Punktach Obsługi Klienta w Salonach Agata.

Płatności »

 • W jaki sposób mogę zapłacić za meble?
  W Salonach Agata Klienci mogą dokonywać płatności gotówką oraz za pośrednictwem kart płatniczych i kredytowych. Zaliczka oraz kwota zamówienia może zostać opłacona również przelewem na konto właściwego salonu (wskazując w tytule przelewu numer i datę zamówienia) lub poprzez zawarcie umowy kredytu ze współpracującą z salonem instytucją finansową (dla towarów niestandardowych nie ma możliwości finansowania zaliczki kredytem).
 • Czy jest możliwość zakupu mebli na raty?
  Proponujemy skorzystanie z usług współpracujących z Agata S.A. instytucji finansowych: Santander Consumer Bank S.A., Alior Bank oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. Więcej o oferowanych przez naszych Partnerów usługach ratalnych dowiedzą się Państwo w punktach obsługi ratalnej w Salonach Agata oraz w zakładce Raty.
 • Czy przy zamówieniu mebli muszę wpłacić zaliczkę?
  Po dokonaniu zamówienia należy wpłacić zaliczkę w wysokości 10% (dla zamówień niestandardowych zaliczka wynosi 30%). W przypadku niewpłacenia przez Klienta zaliczki w całości zamówienie ulega rozwiązaniu.

Dostawa i usługi dodatkowe »

 • Czy po zakupie mebli mogę skorzystać z usługi transportu mebli?
  Rekomendujemy korzystanie ze współpracującej z nami firmy transportowej (DTS Transport Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi pod marką "ZADBANO" / No Limit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie / Usługi Transportowe Dariusz Tokarz z siedzibą w Bielsku-Białej), której punkt obsługi klientów znajduje się na terenie Salonu. Przy informacji o każdym z Salonów prezentujemy ceny maksymalne usług transportowych świadczonych przez tę firmę dla naszych klientów, z zastrzeżeniem ich aktualności, na dzień publikacji. Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela firma transportowa. Przejdź do zakładki Salony Agata, aby poznać szczegóły dotyczące transportu oraz dane kontaktowe.
 • Czy Salony Agata realizują usługę montażu mebli?
  W trosce o Państwa czas i komfort Salony Agata współpracują z podmiotami oferującymi klientom montaż mebli. W celu ustalenia kosztów oraz terminu ewentualnego montażu proponujemy po zakupie mebli skontaktować się z podmiotem świadczącym usługi montażu mającym punkt obsługi klienta w wybranym salonie Agata - więcej informacji na temat usługi montażu mebli.