Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Informacja o możliwości przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Agata S.A. („dystrybutor”) odnośnie zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego („sprzęt”), zgodnie z art. 37 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ma następujące obowiązki:

  1. dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany;
  2. dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
  3. dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwracany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. AGATA S.A. nie przyjmuje takiego sprzętu. Należy go przekazać do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Jeżeli zużyty sprzęt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy z nimi postępować zgodnie z odrębnymi wymogami przepisów prawa.


Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.Gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Dla odpadów jakim jest sprzęt, istnieje odrębny system zbiórki. Sprzęt można zwrócić w punkcie sprzedaży lub lokalnych punktach odbioru sprzętu. Informacje na temat lokalizacji takich punktów dostępne są w twoim Urzędzie Miasta lub Gminy (w tym na jego stronie internetowej).

Jeśli kupiłeś sprzęt w sklepie online agatameble.pl, możesz zgłosić chęć oddania zużytego urządzenia poprzez formularz »
Jeśli sprzęt nabyłeś w sklepie stacjonarnym, oddaj zużyte urządzenie w jednym z poniższych punktów odbioru.

LOKALIZACJE PUNKTÓW ODBIORU SPRZĘTU W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NASZE SKLEPY:

KATOWICE
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Obroki 140 Katowice
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Milowicka 7a
KRAKÓW
1) GEO-MAR ul. Drożdżowa 5
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Nowohucka 1
WARSZAWA
1) Warszawa, Bemowo wdłuż ul. Piastów Śląskich między Oławską a Osmańczyka; Każda sobota miesiąca: 10:00-14:00
2) Warszawa, Białołęka; ul. Modlińska 197 parking przy Urzędzie Gminy; Każda sobota miesiąca: 10:00-14:00
PŁOCK
1) Remondis Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Przemysłowa 32
2) PREZERO Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Płock, ul. Tartaczna 2
GDAŃSK
1) Zakład Utylizacyjny, ul. Jabłoniowa 55
2) PANTA Sp. z.o.o. ul. Uczniowska 52
RZESZÓW
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Ciepłownicza 11
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Al. Gen. Sikorskiego 428
NOWY SĄCZ
1) PSZOK ul. Tarnowska 120
2) NOVA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14
GLIWICE
1) PSZOK ul. Rybnicka 199
LUBLIN
1) PKR, ul. Metalurgiczna 17D
2) Auchan, ul. Chodźki 14 - mobilny punkt (ostatnia sobota miesiąca)
RUMIA
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148
BIAŁYSTOK
1) EKOPSZOK- Hryniewicze
2) MPO; 42 Pułku Piechoty 48
BIELSKO BIAŁA
1) PSZOK ul. Krakowska 315d
2) PSZOK, ul. Straconki 1
BYDGOSZCZ
1) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Jasiniecka 7A
2) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul .Inwalidów 15
3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Ołowiana 43
CZĘSTOCHOWA
1) Firma Handlowo – Usługowa BOWI Andrzej Bajor, ul. Ogrodowa 64a
2) Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Konwaliowa 1; Sobuczyna
STALOWA WOLA
1) RUPIECIARNIA 1 ul. 1 – go Sierpnia 18a
2) RUPIECIARNIA 2 ul. COP 38
RYBNIK
1) ElektroEko, ul. Przemysłowa 35
2) Oś. Południe 37, parking - każda pierwsza sobota parzystego miesiąca w godz. 9.00 - 14.00
WROCŁAW
1) Ekosystem Sp.z o.o., ul. K. Michalczyka 9
2) Ekosystem Sp.z o.o., ul. Janowska 51
KALISZ
1) PSZOK ul. Piwonicka 4, 62-800 Kalisz
KIELCE
1) RAN-FLEX ul. Kolberga 4
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKOPARTNER ul. Długa 26
ŁÓDŹ
1) Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. , ul. Pryncypalna 132/134
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp.z o.o, ul. Zamiejska 1
OPOLE
1) Remondis Opole, ul. Przyjaźni 9;
2) ELKOM Sp. z o.o. ul. Norweska 11
POZNAŃ
1) GRATOWISKO ul. 28 Czerwca 1956 r. 284
2) GRATOWISKO ul. Wrzesińska 12
SZCZECIN
1) Onninen sp. z o.o., ul. Pomorska 66
2) Remondis Szczecin sp. z o.o. , ul. Żołnierska 56
GORZÓW WIELKOPOLSKI
1) INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49
2) TOM Sp. z o.o., ul. Walczaka 29
JELENIA GÓRA
1) PSZOK, ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra
LUBIN
1) PSZOK ul. Zielona 1
2) AG – EKO Aneta Gonera, ul. Kolejowa 7 (każda pierwsza sobota miesiąca na parkingu Kaufland)
SŁUPSK
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112
2) Zbieranie i Transport Odpadów ELEKTRONIKZBIÓR Janusz Jaskuła, ul. Sportowa 36a
TORUŃ
1) PSZOK, ul. Kociewska 35, 87-100 Toruń
2) PSZOK, ul. Dwernickiego 15-15a, 87-100 Toruń
WAŁBRZYCH
1) PSZOK, ul. Stacyjna 19
2) PSZOK, ul. Ludwika Beethovena 58
WŁOCŁAWEK
1) P.P.H.U. BROMET Piotr Brodecki i Barbara Brodecka Sp. J. Ul. Zduńska 9
2) PSZOK ul. Komunalna 1
ZIELONA GÓRA
1) PSZOK, ul. Zjednoczenia 110
2) PSZOK, ul. Wrocławska 73