Wybierz swój sklep

Zlokalizuj najbliższy sklep Agata w Twojej okolicy. Dzięki temu informacje o dostawie oraz dostępności produktów będą aktualne i dostosowane do Twojej lokalizacji.

Wniosek o realizację przysługującego prawa dotyczącego danych osobowych

Niniejszym na postawie Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wnoszę aby Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 93, 40-203 będąca Administratorem Danych Osobowych, dla moich danych, realizowała przysługujące mi prawo.

Niniejszym na postawie Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wnoszę aby Agata Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 93, 40-203 będąca Administratorem Danych Osobowych, dla moich danych, realizowała przysługujące mi prawo.

Pouczenie: 

Prosimy o podanie dodatkowych danych, które pozwolą nam jednoznacznie Pana/Panią zidentyfikować. W szczególności prosimy o podanie co najmniej:

Dla klientów - numer(-y) zamówienia(-eń) bądź numer(-y) faktury(-r),

Dla kontrahentów - numer NIP,

Dla pracowników - numer PESEL,

Dla kandydatów do pracy - daty urodzenia,

Dla osoby, która udzieliła zgód marketingowych (np. newsletter) - adres e-mail lub/i numer telefonu.
Dla pozostałych osób (żadne z powyższych) - podstawa przetwarzania danych przez administratora oraz odpowiednie dodatkowe dane identyfikujące.


Wypełniając niniejszy formularz prosimy, o podanie możliwie precyzyjnych i odpowiednio dużej liczby danych identyfikacyjnych, które umożliwią nam w pełni zrealizowanie przysługującego Panu/Pani prawa.

Pouczenie: 

Prosimy o podanie dodatkowych danych, które pozwolą nam jednoznacznie Pana/Panią zidentyfikować. W szczególności prosimy o podanie co najmniej:

Dla klientów - numer(-y) zamówienia(-eń) bądź numer(-y) faktury(-r),

Dla kontrahentów - numer NIP,

Dla pracowników - numer PESEL,

Dla kandydatów do pracy - daty urodzenia,

Dla osoby, która udzieliła zgód marketingowych (np. newsletter) - adres e-mail lub/i numer telefonu.
Dla pozostałych osób (żadne z powyższych) - podstawa przetwarzania danych przez administratora oraz odpowiednie dodatkowe dane identyfikujące.


Wypełniając niniejszy formularz prosimy, o podanie możliwie precyzyjnych i odpowiednio dużej liczby danych identyfikacyjnych, które umożliwią nam w pełni zrealizowanie przysługującego Panu/Pani prawa.

Pouczenie:

W przypadku prawa do sprostowania danych prosimy o podanie danych dotychczasowych i nowych.

Pouczenie:

W przypadku prawa do sprostowania danych prosimy o podanie danych dotychczasowych i nowych.

Pouczenie:

Odpowiedź zostanie udzielona w wybrany sposób, na ostatnie dane kontaktowe dotychczas przetwarzane

Pouczenie:

Odpowiedź zostanie udzielona w wybrany sposób, na ostatnie dane kontaktowe dotychczas przetwarzane

Pouczenie:

Prosimy o podanie numeru telefonu, adresu e-mail, lub adresu pocztowego

Pouczenie:

Prosimy o podanie numeru telefonu, adresu e-mail, lub adresu pocztowego

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia żądania naciśnij „WYŚLIJ”

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia żądania naciśnij „WYŚLIJ”

* pola obowiązkowe

* pola obowiązkowe