Ostrzeżenie przed udziałem w nieprawdziwych konkursach organizowanych przez fałszywe profile Agata Meble

Informacja z dnia: 8.11.2018 r.

Informujemy, że profil „Salony Agata” jest jedynym oficjalnym profilem Agata S. A. na portalu facebook.com. Agata S. A. nie jest organizatorem ani autorem konkursów i innych akcji promocyjnych organizowanych i publikowanych poza wyżej wskazanym profilem na portalu facebook.com. Stanowczo przestrzegamy przed braniem udziału w tych konkursach i akcjach promocyjnych powołujących się na Agata S.A., a organizowanych poza wyżej wskazanym profilem, klikaniem linków publikowanych przez profile podszywające się pod Agata S.A., udostępnianiem jakichkolwiek danych osobowych ich autorom oraz wysyłaniem sms-ów na podane w nich numery.